به نام خدا

...

امروز شهادت امام هفتم ماست

...

آق_محمد این روز رو به همه دوستداران اهل بیت بزرگوار(که درود خدا بر آنها باد) تسلیت میگه...

...

التماس دعا...