مدام پیشروی است کار ترکشی...

اصلا متوجه نیست قطعنامه پایان جنگ را...

...

شرمنده همه جانبازان

 قرار چیز دیگه ای بود

مسئولیم در برابر همه شهدا و جانبازان عزیز...

ممنون از همشون

ممنون از خودگذشتگی شون.

...

(آق_محمد)

...

یاحق