به نام خدای فاطمیه...

به نام خدای مادر...


بسم الله الرحمن الرحیم

...


فاطمیه یک حکایت جداست...

چطور میشه فاطمیه رو درک کرد...؟

چطور میشه خانمی را درک کرد که تا آخر پای همسر و ولایتش می ماند...؟

...

فاطمه سلام الله علیه درس ها می دهد...

یکی از درس ها این است که علی ع فاطمه ای داشت که وقتی تمام شهر پشت او را خالی کردند جز یاران اندک قدیمی...

باز هم پای همسرش می ماند،حتی اگر این به پا ماندن به قیمت جانش تمام شود...


عشق معنایی جز این دارد...؟

...

فاطمیه هر درسی بگوییم دارد...

یکی همین عشق

اصلا فاطمیه تمامش عشق است...

...

...


 دلقک به سوگ مینشیند......


اگر در این ایام در گوشه ای،مزاری،مراسمی و...بودید...یادی هم از دلقک کنید...


باشد که این خانم بزرگ، نگاهی به این دلقک کند...


...

التماس دعا


یاحق