به نام خدای لبخندها

بسم الله الرحمن الرحیم

...

من گریه هم کنم تو را شاد میکنم

...

شاید آق-محمد یه کم با دلقکایی که دیدین فرق داشته باشه،اما حتما حرفایی داره که شنیدنش اتلاف وقت نیست...

میتونیم دنیا رو از دید یه دلقک شاد یا ناراحت ببینیم،تا به حال این کارو کردی؟

از دید یه نفر دیگه هم دنیا رو ببین..‌.

گاه گاهی سر زدی امیدوارم مطالب برات جالب باشه...


...

من دلقکی هستم که درکم یه مقدار سخته

اما کنار میایم! نه؟

...

با دوستتون دوست بشید

...

من آق-محمدم دوست من 

به وبلاگم خوش اومدی‌‌

.